Newsletter: Please enter your Email
 

Impressum

Kontakt:

AUDIUM /  Visonik
CEO Frank Urban
Catostr. 7b
12109 Berlin
GERMANY

Tel.: +49 (030) 613 47 40
Fax: +49 (030) 703 79 39
(daily from 10am)

E-Mail:  kontakt-at-audium-dot-com
USt-ID: DE 136 233 985


Website:
Klaus Siegesleitner
E-Mail: webmaster-at-audium-dot-com

Jak postępować z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

Postępowanie z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi wymaga specjalnych narzędzi, odzieży ochronnej i przestrzegania właściwych procedur. Niektóre substancje chemiczne, takie jak materiały radioaktywne, są zbyt niebezpieczne, aby mogły być obsługiwane bezpośrednio przez ludzi. W rzeczywistości do obsługi takich chemikaliów często potrzebne są roboty, podczas gdy operatorzy stoją w bezpiecznej odległości.

Niebezpieczne substancje chemiczne są zazwyczaj wysoce reaktywne, żrące lub radioaktywne. Nawet niektóre zwykłe substancje, takie jak woda, mogą być potencjalnie niebezpieczne w pewnych warunkach.

Jakie są zagrożenia związane z niebezpiecznymi chemikaliami?

Zagrożenia odnoszą się do wszelkich potencjalnych i możliwych do uniknięcia obrażeń, które ludzie mogą napotkać w pracy, w domu lub w jakimkolwiek innym miejscu. Zagrożenia chemiczne mogą powodować fizyczne uszkodzenie ciała, długotrwałe ryzyko zdrowotne, szkody psychiczne, a nawet śmierć.

Chociaż wypadki się zdarzają, można zminimalizować ryzyko, wdrażając pewne środki ostrożności, które dotyczą występujących zagrożeń. Należy jednak najpierw zrozumieć istniejące zagrożenia, aby móc reagować skuteczniej i przy możliwie najniższych kosztach.

Niektóre z powszechnych zagrożeń związanych z niebezpiecznymi chemikaliami to:

  • Toksyczne opary: Niektóre substancje chemiczne, takie jak alkohol i benzyna, są bardzo lotne. Jeśli nie są właściwie przechowywane, opary mogą się ulatniać i powodować podrażnienie śluzówki nosa i płuc. Przy wysokim stężeniu mogą również powodować mdłości i utratę przytomności.
  • Reakcje żrące: Kwasy i zasady są powszechnymi https://afd-market.pl/ przemysłowymi i prekursorami do produkcji innych rodzajów chemikaliów. Obie te substancje są silnie żrące, nie tylko w stosunku do metali, ale również do materiałów organicznych, takich jak ludzka skóra, gdzie mogą powodować oparzenia chemiczne.
  • Zatrucie: Wszystkie niebezpieczne substancje chemiczne są trujące, gdy zostaną połknięte lub wchłonięte przez skórę lub płuca. Zatrucie jest powszechnym zagrożeniem, któremu można zapobiec poprzez unikanie bezpośredniego kontaktu z niebezpiecznymi chemikaliami.
  • Spalanie: Węglowodory, alkohole, estry i butan to niektóre przykłady substancji wysoce łatwopalnych. Mogą one powodować pożar, gdy są narażone na działanie wysokiej temperatury lub źródła zapłonu.
  • Eksplozja: Niektóre substancje chemiczne, takie jak azotany, siarka i węglowodory mogą stać się wybuchowe w pewnych warunkach, takich jak wysokie ciśnienie, wysoka temperatura lub w obecności katalizatorów. Trociny i pył z węgla drzewnego są również potencjalnie wybuchowe, jeśli zostaną uwolnione do powietrza i wejdą w kontakt ze źródłami zapłonu, takimi jak iskry elektryczne.
My AUDIUM
Login
Create Account
SERVICE & SUPPORT
Downloads
Register Device
ABOUT US
Team
Disclaimer
INTERNATIONAL
Deutsch
Englisch
Polnisch
Französisch
Current: en
    CONTACT
Contact Form

Newsletter: Please enter your Email

a5775a72b717dfcf5ee7cc4c2208faed